Jordbävning utanför Japans kust

Skalvets magnitud uppmättes till 7,4