Alla förbryllas av levande geggbollen

Se maskarnas märkliga beteende