Hunden Dis hjälper barnen i särskolan

Så hjälper hunden Dis barn med särskilda behov att lära sig lättare i skolan.