Flyr stormen – ser det fasansfulla

Mörkret håller på att förstöra allt