”Kvinnor pratar – män super”

Stressdoktorn om orsaken till att fler kvinnor än män diagnosticeras som utbrända