Här brinner Gävlebocken

Övervakningsfilmen visar lågorna