Forskning: Alkohol orsakar cancer

Sven Andréasson, professor i socialmedicin, om den nya forskningen som visar att cancerfall orsakat av alkohol är fler än man tidigare anat.