Är du aldrig i tid? Du kan vara kreativ!

Sen ankomst kan bero på kreativitet.