Hot mot polisen och tingsrätt

Brev med mystiskt pulver i brev till myndigheter i västsverige