Tar golfen till nya höjder

Vissa spelar golf på greenen, andra från bilen.