Castros aska åker jeep genom landet

Fidel Castros sista resa har inletts. Under fyra dagar ska urnan färdas genom landet med slutdestination Santiago.