Gustaf Fridolin: ”Ordning i klassrummet är avgörande”

Anser att man behöver mer tid för de elever som är störande i klassrummet.