"Varnar för plötslig ishalka"

Så blir vädret i dag.