"De unga är lata"

Arbetsgivare vittnar om brist på disciplin och orealistiska förväntningar bland unga – Lina Hultqvist, tillträdande ordförande Sveriges elevkårer, och Tina Wahlroth, VD Kontakta, debatterar.