Går på trottoaren – sen kommer bilen

Kvinnan i Polen har osannolik tur.