Se 360-filmen från fronten i Mosul

Genomfärd på tysta gator i norra Irak