Sex dagar utan sömn – en bjällra som enda sällskap

I sex dygn har Jamie Richardson gjort det helt otroligt monotona, nämligen att ringa i en bjällra. Men anledningen är inte bara av tävlingsinstinkt.