Lena Mellin: ”Det är väldigt glädjande”

Lena Mellin om resultatet i Pisa-undersökningen