Skolverkets generaldirektör: "Lättad och jätteglad"

Skolverkets vikarierande generaldirektör Mikael Halápi uttalar sig om resultatet i den nya Pisa-undersökningen.