Papegojans oanade talang

Men är det på riktigt? Gigi Sahlstrand, professionell fågelskådare, om papegojans förmåga