Allvarlig olycka i Hällefors

Flera skadade i Hammarkorset i Hällefors, Örebro