Här bjuder pojklaget på ett konstmål

Bollen rör inte marken när futsallaget går till anfall.