Dimma på flera håll i landet

Bengt Olsson, Trafikverket, om trafikläget idag – risk för halka med underkylt regn.