Filmbeviset för att tomten finns

Vad fångades bakom Frank den dagen 1994?