Krock på E65

Trafiken stoppad – förseningar väntas under en längre tid.