Juristen: Kings kartläggning kan vara olaglig

King kan bryta mot personuppgiftslagen