Vad innebär Ankaramordet och Berlinattacken?

Wolfgang Hansson berättar om världsläget just nu.