”De verkar inte veta att kameran rullar”

FIlmen visar hur Chris beter sig mot Daniel