”De är inne i en väldig svacka”

Lena Mellin siar om den politiska framtiden 2017