”Svensk ekonomi går starkt”

inansminister Magdalena Andersson räknar med fortsatt överskott i Sveriges finanser. Arbetslösheten ligger kvar på samma nivå enligt finansdepartementet prognos. Här är finansministerns sammanfattning av läget.