Så är läget på vägarna idag

Trafikverkets Bengt Olsson om senaste trafikprognosen