Kan du se flygplanet i snöstormen?

Här gör de det omöjliga och trotsar väderkaoset.