OMG News: Bildmisstag

Jenny Ågren summerar nöjesåret 2016 och tar upp kändisarnas värsta filtertabbar