”Det är en ganska speciell arbetsplats”

HMS Halland – ubåt i Gotlandsklass