Ägarna till asylbåten spårlöst försvunna

Kronfogden får inte tag i dem