Undervattensfilmen visar vad som finns under Antarktis is

Robotens film från botten av havet