3 av 10 klappar köps på nätet

Maria Wiezell, konsumentvägledare, om dina rättigheter som konsument