Har spelat in röster från andra sidan sedan 1985

Hör Lars Lundgrens inspelningar