Förare i fel körfält - två allvarligt skadade

Långa trafikköer på E18 mitt i jultrafiken