Hittar 3,5-metersbesten - i tvättmaskinen

Det här hade han inte väntat sig när han öppnade tvättmaskinen.