1200 ellösa i Skåne efter stormen.

Inställda tåg och flyg i efterdyningarna av stormen.