Fångarna rymde genom toaväggen

Slet bort en toalett för att nå friheten. Sex fångar lyckades rymma och fyra är fortfarande på fri fot.