Kraftig brand i Landskrona

Området har spärrats av