Förlossning fullbelagd - fick åka till Finland

Tre familjer tvingades åka till Finland efter att Uppsalas Akademiska sjukhus blev fullbelagt. Nu får sjukhuset kritik.