Stor knarkliga sprängd

1,1 ton kokain hittat, vilket har blivit det största tillslaget den Australiensiska polisen gjort