Facebook hjälpte sprida flaska nyheter

"Safety check" aktiverades efter gammal nyhet om explosion, vilket ledde till att siten omedvetet började sprida falsk information.