Väktare attackerades med raketer

Skola i Trollhättan vandaliserades av gäng, och ett 40tal rutor hade krossats. Även en grävmaskin sattes i brand.