Avlidna Debbie Reynolds avled dagen efter sin dotter.

Ska ha fått stroke när hon planerade dotterns begravning.