Reklamen som förbjöds

Se den australiensiska reklamen som fälldes för sexism.