Storsjukhus försatt i stabsläge

Bekräftas av Karolinska